23 julho 2011

Na pundi un sta


Djan carcuti memória na tenta situa...

Pundi nha ceu nubla
Nha canela ca susti
Sperança djunta cu fé e gota-gota dizaguan na ponta´l odju

Bri si faltan pedras na nha oril
Cadjan disgadja ku kes kin usti ranja

Assi npousa nha ferramenta...

Papel em branco mi na sukuru
Sem sabi si farol ki fundi ou si mi ki invental

Un mirgudja na mar brabu ki é nhas sentimentu
Ben di riba só toma folgu torna ruma cabeça baxu

Sem risposta

Sem luta

Discrenti salvamentu

Odju cerradu, corpo lajadu

Turmodi algum cusa un al agarra
Ka sperança inton a dor